Monetary Research Center

Books

EUROPE AFTER THE EU ELECTIONS: MONETARY AND ECONOMIC PERSPECTIVES

The fifth annual scientific conference of the Monetary and Economic Research Center (MRC) was held from 17th to 18th of October 2019 at the University of National and World Economy (UNWE) in Sofia, Bulgaria.

The main accent on the 5th Annual Conference was the future of Europe's monetary and economic development after the EU elections. Researchers and professionals from more than 7 countries took part.

           ISBN: 978-619-90797-6-8 
NEW REALITIES IN THE EU AND THE PLACE OF BALKAN COUNTRIES

The fourth annual scientific conference of the Monetary and Economic Research Center (MRC) was held from 11th to 12th of October 2018 at the University of National and World Economy (UNWE) in Sofia, Bulgaria.

Main accent on the 4th Annual Conference was the place and importance of the Balkan countries in the European Union. Researchers and professionals from more than 7 countries took part.

The present book consists papers in English and Bulgarian languages.

           ISBN 978-619-90797-5-1                    

ФИНАНСОВОТО БОГАТСТВО УСЛОВИЯТА НА ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ
by MIHAYLOVA BORISOVA Gergana | Saturday, May 4, 2019

Преходът от централно-планова към пазарна икономика води до съществени преразпределителни процеси поради необходимостта да се извършат редица реформи, свързани със смяна на собствеността, либерализиране на пазара, структурни промени, създаване на институции, определени пазарни правила и утвърждаването на законодателни норми, за които няма ясно и точно предписание как да се извършат и да се осъществят във времето. Продължителността на преходния период зависи от склонността и готовността на икономическите агенти да променят своето икономическо мислене, свързано с протичащите процеси в икономиката, да се превърнат в пазарни субекти с рационално поведение, максимизиращи полезността от едно или друго свое решение. Процесът на прехода се характеризира с макроикономически дисбаланси и неравновесия, които неизменно водят до преразпределение на богатството в икономиката.

ISBN: 978-619-90797-4-4

 

Previous 1 2 3 Next 
BECOME A FELLOW OF MRC | MRC 7th Annual Conference Click here