Monetary Research Center

19_BG/2020 ЗА СЕНЬОРАЖА, И ЗА СЕНЬОРАЖА В ЛИВАН
Issued in Tuesday, September 15, 2020

Сеньоражът, неговата величина и начини на изчисление, както и счетоводно му записване, са важна тема в дебата върху финансовата криза в Ливан. Ще се спра, първо, върху някои принципни положения за сеньоража и второ, ще направя коментари, за това, как според мен може да се интерпретират данните за Ливан (базирайки се върху наличната информация и най-вече одита на EY and Deloitte, към края на 2018 г.). Оставам настрана политическите и геополитическите мотиви, които определят структурата на баланса на БдЛ. 

 
(0.69MB)

This paper is available as PDF (0.69MB)

BECOME A FELLOW OF MRC | MRC 7th Annual Conference Click here